Dostupné vedecké dáta k účinnej látke Berberín na základe klinických a experimentálnych štúdií

Berberín má široké spektrum účinkov hlavne pri ochoreniach, ktoré sprevádza metabolický syndróm.

Berberín má klinicky potvrdené účinky pri liečbe diabetes mellitus druhého typu, obezite, nealkoholickej steatózy pečene, hyperlipidémii a pri poruchách trávenia.

Berberín podporuje sekréciu inzulínu, zlepšuje inzulínovú rezistenciu, inhibuje lipogenézu, zmierňuje fibrózu tukového tkaniva, znižuje steatózu pečene, zlepšuje poruchy črevnej mikrobionty.

TAARGETA: Vaše zdravie, náš cieľ

Veríme, že osobný prístup k pacientovi je budúcnosť medicíny.

Preto sa zaoberáme personalizovanou medicínou. Cieľom P4 medicíny, ktorej princípy aplikujeme, je dokázať odhaliť a liečiť poruchy u zdravých jedincov dlho predtým, ako sa objavia prvé príznaky choroby (diagnostika a predikcia chorôb), a tak optimalizovať naše zdravie a predchádzať chorobám (prevencia). Prinášame preto produkty, ktoré robia medicínu prediktívnejšou, preventívnejšou, personalizovanejšou a participatívnejšou. V prvom rade chceme chorobám predchádzať, až potom ich liečiť.