Edukačný materiál k testu Berberín prírodný alkaloid

Všetci vieme, že súčasná medicína nám prináša obrovské prínosy a modernizácie a to v oblasti diagnostiky i liečby mnohých ochorení. Hlavne v oblasti liečby mnohých v minulosti neliečiteľných ochorení sa medicína posunula veľmi vopred. Príkladom môže byť cielená proti nádorová terapia, liečba monoklonálnymi protilátkami, CART terapia leukémií a mnoho iných. Niekedy sa však stane, že vo víre dnešnej doby pozabudneme na našu matku prírodu. Naša matka príroda síce neštudovala farmáciu ani medicínu, ale uvarila pre nás mnoho prospešných látok pre naše zdravie a ukryla ich všade okolo nás. Jednou z takých veľmi prospešných látok je prírodný alkaloid berberín z rastlinky Dráč obyčajný.

Dráč obyčajný je ker s vajcovitými, ostnato pílkovitými listami, ktoré vyrastajú vo zväzočkoch na skrátených konárikoch z pazúch tŕňov. Žlté kvety vytvárajú prevísajúce strapce, plody sú červené, oválne bobule. Celá rastlina okrem plodov je jedovatá. Jej areál siaha cez celú Európu až po Kaukaz. Rastie v lesoch, na slnečných svahoch a okrajoch polí. Liečivý účinok dráča bol známy už v minulosti. Používal sa proti horúčke a na liečenie chorôb žalúdka, pečene a srdca. Zbiera sa kôra a plody (Cortex, Fructus berberidis). Kôra sa olupuje z konárov
a koreňov, po očistení sa presuší (aj na slnku) a potom sa dosuší v sušiarňach pri teplotách do 50 °C. Droga obsahuje alka­loidy, z ktorých najvýznamnejší je berberín, triesloviny a organické kyseliny. Je silne jedovatá, a preto sa na liečebné účely používa len zriedkavo a výlučne len pod lekárskou kontrolou. Kôra z dráča sa predpisuje pri poruchách obličiek a na povzbudenie činnosti žalúdka a pečene. Uplatňuje sa aj pri liečbe cievnej sústavy. V malých dávkach má droga preháňavý, žlčopudný a močopudný účinok. Silnejšie dávky spôsobujú stavy opojenia, dávenie, hnačky a postupne aj ochrnutie dýchacie­ ho centra.
Plody dráča sa zbierajú v plnej zrelosti na jeseň a konzumujú sa čerstvé, konzer­vované alebo sušené. Chutia kyslo, obsa­hujú však značné množstvo vitamínu C a slúžia na prípravu čajov a osviežujúcich nápojov.

Ale sa vrátime späť k našemu „žltému“ kamarátovi k berberínu. Tento prírodný alkaloid je zaujímavý pre lekárov a farmaceutov práve pre obrázok nižšie :

Aktuálne je tento obrázok obrázkom dennodenného pacienta v ambulanciách našich lekárov a v čakárňach našich lekární. Metabolický syndróm trápi viac ako polovicu dospelej populácie súčasnosti. Zaujímavosťou je, že je to práve berberín, ktorý zasahuje priaznivo do všetkých negatívnych vplyvov metabolického syndrómu v ľudskom tele. Toto tvrdenie je potvrdené stovkami klinických kontrolovaných štúdií, ktoré sa uskutočnili po celom svete. Berberín znižuje množstvo viscerálneho tuku, zlepšuje inzulínovú rezistenciu, znižuje LDL cholesterol, celkový cholesterol, triglyceridy a tým sekundárne zlepšuje hypertenziu.

Už po dlhú dobu vieme, že hlavnú úlohu v patogenéze aterosklerózy hrajú tuky v krvi a tú kľúčovú LDL cholesterol. Lipoproteíny (LP) sa všeobecne klasifikujú podľa ich hustoty. Triglyceridy sa transportujú hlavne v chylomikrónoch a LP s veľmi nízkou hustotou (VLDL), cholesterol sa transportuje hlavne v LP s nízkou hustotou (LDL) a LP s vysokou hustotou (HDL). Metabolizmus LP je riadený ich apolipoproteínmi, špecifickými receptormi, enzýmami a transferovými proteínmi. Triglyceridy a cholesterol z potravy sa transportujú v chylomikrónoch. Triglyceridy sú rýchlo hydrolyzované LP-lipázou, čím sa získajú zvyšky chylomikrónu. Uvoľnené voľné mastné kyseliny sa používajú buď na skladovanie v tukovom tkanive, alebo na oxidáciu v iných tkanivách. Cholesterol zo stravy sa transportuje vo zvyškoch chylomikrónu do pečene. Cholesterol a triglycerid sa tiež syntetizujú v pečeni a potom sa vylučujú do krvi vo forme VLDL. VLDL triglyceridy sú metabolizované LP-lipázou na strednú hustotu LP (IDL), ktoré sú buď absorbované pečeňou, alebo ďalej katabolizované na LDL. LDL sú viazané a prijímané špecifickými receptormi (LDL receptory) v pečeni a mnohých ďalších tkanivách. Týmto spôsobom sa cholesterol transportuje z pečene do periférnych tkanív. LDL je možné modifikovať oxidáciou a potom absorbovať makrofágmi v arteriálnej intime, čo vedie k tvorbe penových buniek, čo je dôležitý krok v aterogenéze. HDL hrajú dôležitú úlohu pri spätnom prenose cholesterolu (transport cholesterolu späť do pečene, jediné miesto vylučovania cholesterolu). LDL sú viazané a prijímané špecifickými receptormi (LDL receptory) v pečeni a mnohých ďalších tkanivách. Týmto spôsobom sa cholesterol transportuje z pečene do periférnych tkanív. LDL je možné modifikovať oxidáciou a potom absorbovať makrofágmi v arteriálnej intime, čo vedie k tvorbe penových buniek, čo je dôležitý krok v aterogenéze. HDL hrajú dôležitú úlohu pri spätnom prenose cholesterolu (transport cholesterolu späť do pečene, jediné miesto vylučovania cholesterolu). LDL sú viazané a prijímané špecifickými receptormi (LDL receptory) v pečeni a mnohých ďalších tkanivách. Týmto spôsobom sa cholesterol transportuje z pečene do periférnych tkanív. LDL je možné modifikovať oxidáciou a potom absorbovať makrofágmi v arteriálnej intime, čo vedie k tvorbe penových buniek, čo je dôležitý krok v aterogenéze. HDL hrajú dôležitú úlohu pri spätnom prenose cholesterolu (transport cholesterolu späť do pečene, jediné miesto vylučovania cholesterolu).

Patogenéza aterosklerózy je v súčasnosti pomerne dobre objasnená. Rôzne mutácie v géne pre LP-lipázu alebo v géne pre apo C-II majú za následok nedostatok LP-lipázy. Homozygotné nosiče mutovaného génu vykazujú chybný metabolizmus chylomikrónov a VLDL s extrémnou hypertriglyceridémiou, erupčnými xantómami, hepatosplenomegáliou a opakujúcimi sa záchvatmi akútnej pankreatitídy. Mnoho mutácií v géne pre LDL receptor bolo opísaných ako primárna príčina familiárnej hypercholesterolémie v dôsledku nedostatku LDL receptorov. Nedostatok LDL receptorov má za následok akumuláciu LDL v plazme a ukladanie LDL cholesterolu v šľachách a koži (xantómy) a tepnách (aterómy). U homozygotov sa ischemická choroba srdca začína v detstve. Familiárny defektný apo B-100 je spôsobený mutáciou v kodóne 3500 génu apo B. LDL s mutovaným apo B nie je rozpoznaný LDL receptorom a LDL sa hromadí v krvi. Mutantné formy apo E (apo E-2 a ďalšie) sa neviažu na LDL (B, E) -receptor, čo vedie k akumulácii chylomikrónov a zvyškov VLDL (beta-VLDL) a IDL. Na manifestáciu hyperlipémie typu III sa podieľajú ďalšie genetické, hormonálne alebo environmentálne faktory. Depozícia cholesterolu v makrofágoch arteriálnej intimy a kože vedie k ateroskleróze koronárnych a periférnych artérií a xantómov. Patogenéza familiárnej kombinovanej hyperlipémie, najčastejšej formy primárnych hyperlipémií, je multifaktoriálna a nie je podrobne objasnená. E) -receptor, ktorý vedie k akumulácii chylomikrónov a zvyškov VLDL (beta-VLDL) a IDL. Na manifestáciu hyperlipémie typu III sa podieľajú ďalšie genetické, hormonálne alebo environmentálne faktory. Depozícia cholesterolu v makrofágoch arteriálnej intimy a kože vedie k ateroskleróze koronárnych a periférnych artérií a xantómov. Patogenéza familiárnej kombinovanej hyperlipémie, najčastejšej formy primárnych hyperlipémií, je multifaktoriálna a nie je podrobne objasnená. E) -receptor, ktorý vedie k akumulácii chylomikrónov a zvyškov VLDL (beta-VLDL) a IDL. Na manifestáciu hyperlipémie typu III sa podieľajú ďalšie genetické, hormonálne alebo environmentálne faktory. Depozícia cholesterolu v makrofágoch arteriálnej intimy a kože vedie k ateroskleróze koronárnych a periférnych artérií a xantómov. Patogenéza familiárnej kombinovanej hyperlipémie, najčastejšej formy primárnych hyperlipémií, je multifaktoriálna a nie je podrobne objasnená.

Existuje mnoho voľno predajných prípravkov na európskom trhu ktoré znižujú vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Výhodné sú hlavne také kde sa kombinujú viaceré zložky v jednej tablete či kapsli. Dlhodobou otázkou aj pri výživových doplnkoch je prítomnosť monakolínu a extraktu z fermentovanej ryže. Monakolín je na 99% zhodný s lovastatínom a nie je vhodný pre pacientov, ktorí užívajú statín alebo mali nežiadúce účinky pri užívaní statínov. Existujú však kombinácie ktoré prinášajú s sebou nielen dobrý účinok, ale aj vysokú bezpečnosť pri užívaní a kombinovaní so statínmi, ezetimibom, či fibrátmi. Za vhodné môžeme považovať napríklad berberín, naringín a polycosanol.

Berberín znižuje hladinu cholesterolu veľmi významne a hlavne odlišným mechanizmom účinku ako statíny. Berberín je zodpovený za zvýšenú transkripciu mRNA, ktorá má za následok zvýšenú expresiu LDL receptora v pečeni a tým sa významne zvyšuje clearence LDL v pečeni, teda vychytávanie LDL molekúl v pečeni, podobne ako je tomu pri najmodernejšej biologickej liečbe. Berberín znižuje hladinu celkového cholesterolu o 30%, triglyceridov o 40% a LDL cholesterolu až o 42%

Bergamot je extrakt z Citrusu bergamia, hlavnými účinnými látkami sú flavonoidy naringin, neoeriotricín, neohesperidín, melitidín, Všetky tieto bioflavonoidy znižujú oxidáciu LDL častíc. Naringin znižuje infiltráciu makrofágov do endotelu. Naringín je hepatoprotektívny,  Naringin neznižuje hladiny koenzymu Q 10 pri inhibícii HMG CoA reduktázy podobne ako statíny. Druhým mechanizmom pre bergamotové polyfenoly, je aktivácia proteínkinázy aktivovanej adenozínmonofosfátom (AMPK). Aktivácia AMPK malými molekulami zlepšuje homeostázu glukózy, lipidové profily, krvný tlak a inzulínovú rezistenciu. Naringín je u nás málo známy ale má veľké množstvo pozitívnych účinkov v ľudskom organizme. A dopľňa svojimi účinkami berberín.

Naringin ako hlavný obsahový flavonoid bergamotu znižuje aktivitu HMG – CoA reduktázy a tým znižuje hladinu cholesterolu a trigliceridov. Narginin znižuje aktivitu lipooxygenázy a Nitrid oxigenázy a znižuje tak oxidačný stres. Narginin zvyšuje aktivitu AMPK, GLUT 4, GLUT 1 a LPL a zlepšuje tak sekréciu inzulínu a uptate glukózy tkanivami Narginin zvyšuje aktivitu PPARy receptorov a tým zvyšuje inzulínovú senzitivitu.

POLYCOSANOL znižuje celkový cholesterol o 24%, LDL cholesterol o 25%, triglyceridy o 5% a zvyšuje HDL o 15%. Polycosanol inhibuje syntézu cholesterolu pred syntézou mevalonátu. Má pozitívne účinky na proliferáciu hladkého svalstva,  agregáciu trombocytov, a peroxidáciu LDL častíc.

Druhým dôležitým pozitívnym účinkom berberínu je hepatoprotekcia. Predstava o pečeni sa často spája iba s detoxikáciou organizmu. Pečeň však plní omnoho viac funkcií a tu sú najdôležitejšie z nich: Pečeň pomáha z tela odstraňovať toxíny ako sú rôzne toxické látky ktoré dýchate, jete alebo pijete. Pečeň produkuje žlč, ktorá pomáha odvádzať odpad a rozkladať tuky. Pečeň pomáha ukladať glukózu a uvoľňovať ju na energiu. Pečeň pomáha prečisťovať krv od škodlivých látok. Pečeň pomáha zabraňovať infekciám a odstraňuje škodlivé baktérie z krvného riečiska. Pečeň pomáha znižovať hladinu bilirubínu, ktorého nadbytok spôsobuje zožltnutie kože a očí. A mnoho ďalšieho vrátane regulácie glukózy, krvného tlaku, inzulínu, estrogénu, testosterónu, imunitného systému a produkcie cholesterolu.

Ochorenia pečene sa delia na chronické a akútne. Chronické ochorenia pečene poškodzujú pečeň postupne a trvá mesiace aj roky, pokým sa naplno prejavia. Na druhej strane akútne typy ochorení sa môžu prejaviť už v priebehu niekoľkých dní a to dokonca bez predošlých príznakov.

Akútne ochorenia pečene Medzi najčastejšie akútne ochorenia alebo príčiny narušenia funkcie pečene patria nasledovné. Lieky – Príčinou je často predávkovanie určitých liekov. Za príklad môžeme uviesť Paracetamol, ktorý je od vyšších dávok hepatotoxický. Preto je dôležité, aby ste vždy dodržiavali odporúčané dávkovanie liekov. Otrava hubami – Niektoré huby, ako je napríklad muchotrávka zelená obsahujú toxíny, ktoré môžu spôsobiť akútne zlyhanie pečene. Hepatitída – Pri hepatitíde vzniká zápal pečene, ktorý môže byť spôsobený toxínmi, alkoholom, imunitným ochorením alebo infekciou. Hepatitída môže byť akútna aj chronická a najčastejšie sa akútne prejavuje hepatitída typu A. Autoimunitná hepatitída – Autoimunitná hepatitída môže nastať v prípade, že imunita organizmu začne ničiť bunky pečene a spôsobiť tak zápal.

Chronické ochorenia pečene. Príčiny chronického zlyhania pečene sú. Cirhóza (Alkohol) – Cirhóza patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia pečene a prejavuje sa jej zmrštením a stvrdnutím. Väčšinou je spôsobená nadmerným pitím alkoholu, ale môže tiež vzniknúť z hepatitídy typu C, ktorá sa môže preniesť napríklad použitou ihlou infikovanou vírusom hepatitídy C. Steatóza – Steatóza sa ľudovo nazýva aj stukovatenie pečene a rozdeľuje sa podľa toho, či je spôsobená alkoholom alebo inou príčinou. Najčastejšími príčinami stukovatenia pečene sú nadmerné pitie alkoholu, obezita, cukrovka a inzulínová rezistencia.

Príznaky ochorenia pečene

Niekedy je ochorenie pečene ťažké iba z príznakov odhaliť. Dôvod je ten, že počiatočné príznaky ochorenia pečene sa u niektorých ľudí nemusia vôbec prejaviť a prejavia sa až na konci, keď už je zlyhanie funkcií pečene v pokročilom štádiu. Pokiaľ sa príznaky prejavia aj na začiatku ochorenia pečene, tak môžu byť príčinou úplne iného problému. Svrbenie pokožky a vyrážky v oblasti pohlavných orgánov. Tmavá farba moču. Hnačka. Chronická únava. Nevoľnosť alebo zvracanie. Nespavosť. Strata chuti do jedla. Bolesti hlavy alebo zhoršená koncentrácia. Tmavé škvrny na koži prevažne v oblasti krku alebo podpazušia. Žltkastá farba pokožky alebo očných bielok. Bolesť chrbta alebo brucha. Opuch v nôh a členkov. Podráždenosť. Agresivita. Bolesti a opuchy v podpazuší alebo na bruchu. Sucho v krku. Horká chuť v ústach. Bolesti bedrových kĺbov, kolien. Napadnuté nechty, lámanie, vrúbkovanie. Astma a alergie. Akné a iné kožné problémy, precitlivená koža.

Ak hľadáme pre pacienta prípravok na zlepšenie funkcie pečene tak narážame na nespočetné množstvo prípravkov s obsahom ostropestreca alebo sylimarínu. Sylimarín je vynikajúci prípravok na podporu funkcie pečene. Má však svoje limity použitia, ktoré súvisia s mechanizmom účinku. Okrem silymarínu mám k dispozícii aj iné hepatoprotektívne účinkujúce prípravky.

Berberín inhibuje syntézu cholesterolu a trigliceridov v hepatálnych bunkách. Berberín tak zmierňuje nealkoholické poškodenie pečene. Berberín zabraňuje rozvoju steatózy pečene. Berberín bráni rozvoju obezity a zlepšuje inzulínovú senzitivitu. Berberín zabraňuje fibróze pečeňe. Berberín znižuje hladinu ALT a AST . Berberín znižuje riziko nekrózy pri nealkoholickej steatóze a hepatitíde C . Berberín stimuluje sekréciu inzulínu v bunkách HIT-T15, langerhansových ostrovčekov pankreasu. Berberín znižuje serkéciu IL 6 a TNF alfa v bunkách Hep G2 tým bráni zápalovemu poškodeniu hepatálnych buniek. Berberín v pečeni aktivuje AMPK a tým zlepšuje mnoho mechanizmov podorujúcich funkciu pečene. Berberín práni skukovateniu pečene. Berberín zvyšuje množstvo LDL receptorov na povrchu hepatocytov.

Cholín  je dôležitý pre ľudskú pečeň, u pacientov ktorý príjmajú v potrave malo cholínu sa vytvára steatóza. Vo forme fosfatydil cholínu je nevyhnutný pre tvorbu VLDL zabraňuje tak hromadeniu tukov a cholesterolu v pečeni. Pravidelné užívanie cholínu chráni pečeň pred vplyvom rôznych noxov. Dlhodobý nedodstatok chráni pred ukladaním tukov v pečeni.

S Adenosyl methionin sa tvorí pomocou adenosyltransferázy z metioninu čo   je nepolárna esenciálna aminokyselina, dôležitá predovšetkým vďaka obsahu síry. V pečeni podporuje tvorbu lecitínu, participuje na obmedzení tvorby cholesterolu de novo. Slúži tiež ako donor metylovej skupiny. S-adenozylmetionín slúži ako koenzým mnohých metyláciou katalyzujúcich enzýmov. Pôsobí tiež ako prirodzená chelatačná látka pre ťažké kovy. Je nevyhnutný pri syntéze karnitínu a melatonínu. Kodón metionínu (AUG) je typický štartovací kodón, ktorým sa začína proteosyntéza na ribozómoch (pozn.: preto je metionín zvyčajne prvou aminokyselinou proteínov; v rámci posttranslačných modifikácií je však často odštiepený a v konečnej bielkovine je zastúpený relatívne málo.).

Berberín, cholín aj S adenosyl metionín v klinických štúdiach potvrdili priaznivé účinky na všetky metabolické funkcie pečene. V kontrolovanej klinickej štúdii Berberín znížil  v dávke 500mg denne obsah tuku o 17% počas 8 týždňov liečby, čo bolo preukázané magnetickou rezonanciou, kým u pacientov s úpravou životného štýlu to bolo len o 11%.

Berberín sa používa už viac ako 2000 rokov na liečbu hnačky v ázii. Čistý Berberín a používa sa na liečbu hnačky v dávkovaní 3x500mg. Berberín je vhodný aj pre diabetikov a nie je vhodný pre deti.

Hnačka je riedka až vodnatá stolica, vyprázdňovaná v značnom objeme častejšie ako trikrát denne, alebo častý a naliehavý pocit potreby s nasledovným vyprázdnením riedkeho obsahu, často bez pocitu úľavy. Nie je to samostatné ochorenie, ale je prejavom ochorení tráviaceho systému, prípadne môže byť sprievodným príznakom ochorení, ktoré nepostihujú len tráviaci trakt. Hnačka patrí medzi obranné mechanizmy organizmu. Telo sa ňou zbavuje škodlivého obsahu čreva, ktorý vyvolal zápal sliznice. V prípade intenzívnej a dlhotrvajúcej hnačky však hrozí dehydratácia, rozvrat vnútorného prostredia organizmu a prípadne aj smrť. Ohrozené sú najmä deti, starí a chorí ľudia.

Epidemiológia

Výskyt hnačiek je ťažko vyčísliteľný, pretože mnohé prípady prebiehajú mimo systém zdravotnej starostlivosti – buď pre nezávažnosť, alebo v dôsledku nedostupnosti zdravotnej starostlivosti a to aj vrátane najťažších. Najviac ohrozuje deti. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že vo svete sa ročne vyskytuje približne 1,7 miliardy prípadov hnačky u detí a v dôsledku hnačiek zomiera ročne asi pol milióna detí vo veku do 5 rokov.

Príčiny a patofyziológia

Osmotické hnačky

Do čreva sa dostáva približne 10 litrov vody denne (z potravy a tráviacich štiav), z ktorej sa väčšina vstrebáva. Osmotická hnačka vzniká, ak je v čreve nadbytok osmoticky aktívnych látok, ktoré v čreve prítomnú vodu viažu a druhotne spôsobujú vylučovanie ďalšej vody a minerálov do čreva. Je typické, že ustávajú po vyprázdnení obsahu čriev, teda pri hladovaní.  Vznikajú pri chýbaní enzýmov disacharidáz a účinkom preháňadiel – osmotických laxatív, napríklad nevstrebateľného disacharidu laktulózy alebo solí hořčíka. Iným mechanizmom je výrazné zmenšenie absorpčného povrchu čreva po chirurgickom výkone – po resekcii čreva alebo črevnom bypasse. V tomto prípade nie je ponechaný úsek čreva schopný vstrebať potrebné množstvo vody a nedostatočne zahustený črevný obsah opúšťa tráviaci trakt ako riedka, hnačkovitá stolica

Sekrečné hnačky

Sú spôsobené toxínmi, pôsobiacimi na črevnú sliznicu, ktoré vyvolávajú aktívne vylučovanie veľkého množstva vody a iónov. Množstvo vylúčenej tekutiny môže spôsobiť dehydratáciu organizmu až smrť, hlavne u malých detí. Takýto enterotoxín produkuje pôvodca cholery Vibrio cholerae, niektoré stafylokoky,  enterotoxikogénne typy E. coli  (častý pôvodca tzv. cestovateľských hnačiek), Bacillus cereusClostridium  perfringens A. Enterotoxin Clostridium difficile pôsobí iným mechanizmom – priamo poškodzuje črevnú sliznicu. Druhou, zriedkavejšou skupinou chorôb so sekrečnými hnačkami sú tzv. neuroendokrinné nádory tráviaceho traktu, vyznačujúce sa neprimeraným vylučovaním hormonálne aktívnych látok, napríklad serotonínu alebo vazoaktívneho intestinálneho polypeptidu (VIP). Hnačky sekrečného typu vyvolávajú tiež kontaktné laxatíva na báze sennosidov a fenolftaleínu.

Zápalové – exsudatívne hnačky

Sú zapríčinené štrukturálnym poškodením sliznice čreva, prípadne celej črevnej steny, čoho dôsledkom je porušenie spätného vstrebávania vody alebo jej zvýšené vylučovanie do čreva. Stolica často obsahuje krv a hnis. Pravidelne sa na nich podieľa sekrečná zložka. Môžu byť infekčné, spôsobené baktériamivírusmi a parazitmi, nešpecifického pôvodu a fyzikálnymi vplyvmi.

Infekčné hnačky, spôsobené mikroorganizmami a ich toxínmi

  • salmonelózy – vyvolané baktériou Salmonela enterica, ktorej zdrojom sú zvieratá a ich produkty (vajcia). Salmonela môže kolonizovať črevo bezpríznakovo (u tzv. nosičov), ale aj vyvolať ťažkú infekciu, dokonca sepsu.
  • šigelózy – vyvolané baktériami zo skupiny Shigella, prenášanými medzi ľuďmi, s obrazom bakteriálnej dyzentérie(červienky)
  • yersiniózy – vyvolané baktériami zo skupiny Yersinia. Yersinia enterocolicapreniká do krvi a postihuje ďalšie orgány (obraz artritídy, nodózneho erytému). Yersinie vyvolávajú chronické ochorenia, alebo aj akútne so septickým priebehom.
  • kampylobakteriózy – ich pôvodcami sú Campylobacter jejuniCampylobacter coli, prenášané zo zvierat. Ochorenia bývajú aj pod obrazom tzv. hnačiek cestovateľov, niekedy ide o systéímovú infekciu.
  • kolibacilárne hnačky – vyvolané patogénnymi enterovirulentnými kmeňmi Escherichia Coli(ktorá je ináč súčasťou bežného črevného bakteriálneho osídlenia).
  • klostrídiové enterotoxikózy, vyvolané toxínmi baktérii Clostridiums obrazom sekrečných hnačiek
  • vírusové gastroenteritídy, charakterizované náhlym začiatkom, prudkým zvracaním a hnačkami s hrozbou dehydratácie, spôsobujú rotavírusy, enterálne adenovírusykalicivírusy.
  • najrozšírenejšie parazitárne hnačky spôsobujú prvoky, najmä améby, ďalej lamblieschistosomy. Ich priebeh je skôr chronický. (Ochorenia spôsobené červami, napríklad pásomnicami, majú menej charakteristické príznaky.)

Medzi hnačky, spôsobené mikroorganizmami, treba zaradiť aj hnačky, spôsobené narušením obvyklého mikrobiálneho osídlenia čreva antibiotickou liečbou, následkom ktorej môže byť bežná črevná mikrobiálna flóra prerastená patogénnymi organizmami.

Hnačky pri nešpecifických a autoimúnnych črevných zápaloch

Alergické hnačky

Vznikajú následkom alergického zápalu čreva po kontakte s alergénom, ktorým môže byž zložka potravy, parazit alebo aj liek

Hnačky pri fyzikálne spôsobených a druhotných zápaloch čreva

Motorické hnačky

Sú spôsobené urýchlením prechodu potravy, resp. jej zvyškov tráviacim traktom.

  • organického pôvodu: následkom ochorení – pri hyperthyreóze(zvýšenej činnosti štítnej žľazy), následkom diabetickej neuropatie (poškodenia nervov), alebo ako následok operácie, pri ktorej došlo k zmenšeniu resorpčnej plochy čreva alebo poruche trávenia: operácie žalúdka, črevné bypassy (vyradenie z činnosti časti čreva), resekcie (odstránenie časti čreva pre chorobu).
  • funkčné hnačky – hnačky, vznikajúce bez zistiteľného poškodenia orgánov. Môžu to byť akútne hnačky, vyvolané stresom, alebo aj chronické, napríklad v rámci syndrómu dráždivého hrubého čreva

Hnačky, vyvolané liekmi a jedmi

Hnačka môže byť nežiadúcim účinkom viacerých liekov. Často ho spôsobuje liečba antibiotikami, ktoré okrem toho, že potláčajú rast patogénnych mikroorganizmov, narušujú aj normálne mikrobiálne osídlenie čreva, čo vedie k poruchám trávenia. Hnačky sú časté u pacientov, živených preparátmi pre enterálnu výživu. Z ostatných liekov sú to niektoré cytostatiká, ale aj také bežné lieky, ako niektoré antihypertenzíva antidiabetiká, hypolipidemiká alebo psychofarmaká.  Hnačkou sa prejavuje otrava niektorými hubami, jedovatými rastlinami (náprstník, jesienka, ricín), ťažkými kovmi (ortuť, olovo), ale aj alkoholom.

Nepravé hnačky

Niekedy dochádza u starých, dlhodobo imobilných pacientov s poruchou vyprázdňovania stolice k vytvoreniu tzv. fekalómu (fekálnej zátky) z nahromadenej tuhej stolice v konečníku. Nad ňou sa hromadiaci črevný obsah skvapalnie a v malých množstvách zátku obteká a odchádza konečníkom, čo vyvoláva dojem chronickej hnačky. Sú tiež pacienti s psychickými poruchami, ktorí hnačku predstierajú alebo si ju sami vyvolávajú preháňadlami.

Berberín pôsobí antibioticky tak, že narúša bunkovú stenu patogénnych baktérií, syntézu bakteriálnych proteínov a syntézu bakteriálnej DNA. Berberín antibioticky účinkuje na Vibrio cholerae, Pseudomonas spp., Shigella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus mirabilis.

Navyše Berberín má spazmolytický účinok na hladké svalstvo gastrointestinálneho traktu, znižuje motilitu tenkého a hrubého čreva a podporuje rast prospešných baktérií v čreve.

Pri akútnej hnačke sa doporučuje dávkovanie 3x500mg. Berberín je však prospešný aj pri iných typoch hnačiek. U pacientov s bakteriálnym prerastaním čreva (SIBO) je vhodné dávkovanie 500mg denne dlhodobo. Účinok takéhoto dávkovania bolo potvrdené v klinickej štúdii a porovnateľne účinné ako antibiotická liečba. Klinickou štúdiou bolo tiež u 132 pacientov preukázané že berberín v dávkovaní 500mg denne zlepšil kvalitu života, psychické skóre depresie a úzkosti pacienta s IBD, frekvenciu bolesti brucha a aj pocit naliehavého vyprázdňovania v dôsledku ochorenia.