Potenciačný účinok berberínu

Vedci už dávnejšie prišli na to, že je mimoriadne užitočné, ak sa v liekoch a výživových doplnkoch kombinujú viaceré účinné látky. Typickým príkladom je kombinácia amoxicilínu a kyseliny klavulánovej v antiobiotikách, ktoré vyrábajú rôzne farmaceutické spoločnosti. Prečo k tomuto tieto spoločnosti pristúpili a ako na to vedci prišli?

Historické pozadie kombinovania viacerých účinných látok

Ako prvé boli vyvinuté antiobiotiká s názvom amoxicilín. Tento bol mimoriadne účinný a nezastupiteľný v liečbe bakteriálnych infekcií. Po istom čase však toto antiobiotikum prestalo na mnohé bakteriálne infekcie účinkovať. Baktérie sa naučili, ako vyrábať enzým, ktorým jednoducho antibiotikum rozpustili a antibiotikum následne zostalo bez účinku. Našťastie, vedci prišli na to, ako tento problém vyriešiť a vyrobili kombinovaný prípravok s obsahom amoxicilínu a kyseliny klavulánovej. Táto sa viaže na enzýmy, ktoré štiepia antibiotikum. Vedci tak prinavrátili účinok amoxicilínu a dokonca jeho účinok rozšírili. V takomto prípade hovoríme o potenciačnom účinku jednej zložky v kombinácii s druhou.

Inou je situácia, ak lekár potrebuje liečiť vysoký krvný tlak. Zvyčajne začína jedným prípravkom a následne, podľa odpovede pacienta na liečbu, pridáva ďalší, aby sa liečebný účinok liekov na vysoký krvný tlak spočítal a aby sa v liečbe dosiahli cieľové hladiny 120/80. Takémuto účinku hovoríme, že sa liečba sumuje.

Prečo sa kombinujú účinné látky v prípravkoch

Našli by sme samozrejme nespočetné množstvo ďalších a ďalších príkladov, kedy sa v liečbe ochorení používajú kombinácie liekov. Pri nutnosti použiť viacero liekov však niekedy pacienti horšie spolupracujú a niekedy sa stane, že prípravok zabudnú užiť, niekedy ho nemajú v dostatočnom množstve a inokedy majú nežiaducu reakciu na pomocnú látku. Pre tieto a aj mnohé iné problémy, kedy je potrebné použiť kombináciu viacerých prípravkov, je výhodné pre pacienta a aj lekára, ak jeden prípravok obsahuje viacero vhodne nakombinovaných látok naraz. Zlepší sa tak spolupráca pacienta v liečbe, čomu hovoríme lepšia compliance k liečbe.

Bercorra a Berheppa sú výživové doplnky rady Berberín, kde sme pristúpili, podobne ako mnoho iných výrobcov predtým, ku kombinácii viacerých látok, aby sme docielili vyšší možný prospech pre pacientov s poruchami pečene (Berheppa) a pre pacientov s vyššími hladinami cholesterolu (Bercorra).

Berheppa: ideálna kombinácia účinných látok pre pečeň

Poďme sa spolu pozrieť na prvý z týchto prípravkov bližšie. Berheppa obsahuje výhodnú trojkombináciu látok, z ktorých každá podporuje funkcie pečene trochu inak a spolu im to ide lepšie ako každej látke samostatne.

Berberín má pozitívny vplyv na funkciu pečene. Uvádza sa, že BBR inhibuje syntézu cholesterolu a triglyceridov v bunkách ľudskej bunkovej línie hepatómu (HepG2) a primárnych hepatocytoch [ 1 , 2 ].  Klinické štúdie ukázali, že doplnok BBR môže znížiť hladiny alanínu a aspartáttransaminázy u pacientov s diabetom 2. typu, čo naznačuje obnovenie funkcie pečene [ 3 , 4 ]. Okrem toho sa ukázalo, že BBR znižuje nekrózu pečene, ako pri nealkoholickej steatóze, tak aj pri steatóze spôsobenej infekciou hepatitídy C [ 5 ]. U starších hypercholesterolemických pacientov, ktorí predtým netolerovali statíny, BBR preukazuje zníženú cholesterolémiu a plazmatické hladiny lipoproteínu-cholesterolu s nízkou hustotou (LDL-c) [ 6 ].

S -adenosyl-L-metionín (SAM) je hlavným biologickým donorom metylu, prekurzorom aminopropylových skupín, využívaných pri biosyntéze polyamínov. V pečeni je SAM tiež prekurzorom glutatiónu (GSH) prostredníctvom jeho premeny na cysteín prostredníctvom transsulfurácie [ 7 , 8 ]. SAM je dôležitý pre metabolizmus a reguláciu nukleových kyselín a pre štruktúru a funkciu membrán a mnohých ďalších bunkových zložiek[ 9 , 10 ]. SAM je obzvlášť dôležitý na boj proti toxicite voľných radikálov generovaných rôznymi toxínmi vrátane alkoholu [ 7 , 8]. Abnormality v metabolizme SAM boli dobre známe pri ochoreniach pečene a rôznych neurologických poruchách. SAM je syntetizovaný v cytosole každej bunky, ale pečeň hrá ústrednú úlohu v homeostáze SAM ako hlavného miesta jeho syntézy a degradácie [ 7,8,9 ].

Cholín je zložkou bunkových a mitochondriálnych membrán a neurotransmiteru acetylcholínu. Vzhľadom na jeho v podstate všadeprítomnú inkorporáciu do bunkových komponentov a dráh nie je prekvapujúce, že táto živina ovplyvňuje rôzne procesy, ako je metabolizmus lipidov [ 15 ], signalizáciu prostredníctvom lipidových druhých poslov [ 11 ], biosyntézu molekúl závislú od metylácie (vrátane epigenetickej regulácie génu expresia) [ 12,13,14 ], aktiváciu jadrových receptorov [ 13,14 ], enterohepatálnu cirkuláciu žlče a cholesterolu [ 15 ], fluiditu plazmatickej membrány [ 17] a mitochondriálnu bioenergetiku [ 18 ].

Cholín má dve dôležité úlohy v ľudskom organizme. Prvou je fosforylácia a druhou je výroba fosfolipidov. Obzvlášť dôležitým cholínovým metabolitom v pečeni je fosfatidylcholín, ktorý je nevyhnutný na balenie a export triglyceridov v lipoproteíne s veľmi nízkou hustotou (VLDL) [ 19 ] a na solubilizáciu žlčových solí na sekréciu [ 20 ]. Aberantná sekrécia triglyceridov sprostredkovaná VLDL je ústredným mechanizmom pri steatóze pečene [ 21 ]. Úloha homeostázy žlče vo fyziológii pečene je tiež celkom evidentná a väčšinou súvisí s príčinami žlčových kameňov, fibrózy a hepatokarcinómov [ 22]. Avšak nové funkcie pripisované žlčovým soliam, vrátane regulácie metabolizmu energie a glukózy [ 23,24,25 ], pravdepodobne spôsobujú, že fosfatidylcholín hrá úlohu aj pri modulácii týchto funkcií.

Metabolizmus cholínu, folátu a metionínu spolu súvisí, pretože všetky ovplyvňujú produkciu S- adenozylmetionínu, univerzálneho darcu metylových skupín v biologických reakciách. Nedostatok jednej živiny je spojený so zvýšeným tokom ostatných živín smerom k darovaniu metylu.

            Ako vidieť z hore uvedeného, berberín, metionín aj cholín významne napomáhajú pri obnove fyziologických procesov v pečeni. Berberín zasahuje do metabolizmu tukov v pečeni, metionín je dôležitý v početných metabolických dráhach v pečeni a cholín je podstatným komponentom pre výstavbu nových buniek a viacerých metabolických procesoch v pečeni.

V  Berberín, metionín a cholín pomáhajú spolu lepšie obnovovať činnosť a funkciu pečene, ako keby bojovali každý sám za seba.

Bercorra: ideálna kombinácia účinných látok pre srdce

            Druhým výživovým doplnkom z rady Berberín, ktorý obsahuje trojkombináciu účinných látok je Bercorra. Bercorra, podobne ako Berheppa, bola navrhnutá, aby v maximálnej možnej miere pomáhala pacientom, ktorí majú zvýšené hladiny tukov a cholesterolu v krvi. Cieľom bolo priniesť univerzálny prípravok pre veľké množstvo pacientov, kedy by lekár, lekárnik, ale aj pacient nemuseli veľmi hľadieť na prípadné interakcie. Pri pohľade na históriu výživových doplnkov zameraných na redukciu tukov a cholesterolu v krvi sme hľadeli hlavne na univerzálnosť použitia prípravku, komplexnosť zloženia a pridanú hodnotu pre pacienta. Snažili sme sa nájsť prírodnú kombináciu produktov, ktoré by pomohli pacientom znížiť hladiny tukov a cholesterolu v krvi na jednej strane a na druhej strane aby nemali negatívny vplyv na syntézu koenzýmu Q 10 a mali minimálny potenciál vyvolať nežiaduce účinky. Ďalšou pridanou hodnotou je mnoho vedeckých poznatkov o pozitívnom účinku týchto troch látok na metabolizmus cukrov, kyselinu močovú, podporu funkcie pečene, či protizápalový účinok a antioxidačný účinok. Je to práve trojkombinácia berberín, naringín a polikozanol, ktorá prináša mnoho zdravotných benefitov, ktoré boli potvrdené veľkým množstvom vedeckých a klinických štúdií.

Bercorra obsahuje berberín, naringín (bioflavonoid z citrusu bergamotského, niekedy označovaný aj ako bergamot = zmes bioflavonoidov) a polikozanol.

            Mnohé štúdie ukázali, že berberín reguluje expresiu pečeňových LDL-receptorov [ 26, 27]. Ďalšie štúdie naznačujú, že berberín zvyšuje expresiu LDL-receptora v hepatocytoch stabilizáciou mRNA LDL-receptora prostredníctvom aktivácie kinázovej dráhy regulovanej extracelulárnym signálom (ERK) [ 28, 29 ]. Iné štúdie naznačujú, že berberín podporuje expresiu LDL-receptora prostredníctvom dráhy proproteínkonvertázy subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9)-LDL-receptor [ 29, 30 ]. PCSK9 v hepatocytoch odkláňa LDL-receptor na povrchu buniek smerom k lyzozomálnej degradácii a berberín potláča expresiu PCSK9 [ 32 ]. Okrem toho berberín urýchľuje degradáciu proteínu hepatocytového jadrového faktora 1 α (HNF 1 α ), ktorý sprostredkúva transkripciu génu PCSK9 [ 3 ]. V súlade s týmito pozorovaniami zmeny v expresii PCSK9 pozitívne korelovali so zmenami cirkulujúceho LDL-C [ 34 , 35 ]. Zníženie expresie PCSK9 môže tiež závisieť od dráhy ERK [ 36 ]. Nedávna štúdia naznačila, že berberín podporuje vylučovanie cholesterolu z pečene do žlče u hyperlipidemických škrečkov [ 37 ], čo podporuje zvýšenie účinku berberínu pri vychytávaní cholesterolu v pečeni sprostredkovanom LDL-receptormi. Ďalšie štúdie musia stanoviť vzťah medzi EKR, HNF 1 alfa, PCSK9, a expresiou receptora LDL prostredníctvom biochemických procesov, cez ktoré berberín zvyšuje reguláciu a množstvo receptorov pre LDL častice v pečeni, čím sa znižuje sekundárne hladina LDL v krvi.

Naringín je druhou účinnou látkou v prípravku Bercorra a má odlišné pôsobenie na hladinu tukov v plazme. Suplementácia naringínom znížila zvýšené koncentrácie lipidov v plazme [ 38 ] a znížila plazmatické lipidy a cholesterol [ 39 ].  Aktivita hepatálnej 3-hydroxy-3-metyl CoA (HMG-CoA) reduktázy bola významne znížená v skupine s naringínom (0,02 g/100 g), zatiaľ čo aktivita cholesterolacyltransferázy (ACAT) nebola ovplyvnená ani ak išlo o poruchu LDL receptora [ 40 ]. Okrem iného má naringín mnoho ďalších pozitívnych účinkov na ľudský organizmus. Bolo dokázané jeho priaznivé pôsobenie pri hypertenzii [ 41 ]. Medzi ďalšie pozitívne účinky naringínu patrí pozitívny účinok na metabolizmus glukózy, na ochranu pečene, pôsobí protizápalovo a  antioxidačne [ 42 ].

Ďalšou účinnou látkou v Bercorre je polikozanol. Dôkazy zo štúdií in vitro naznačujú, že polikozanol môže inhibovať syntézu cholesterolu v pečeni v kroku pred tvorbou mevalonátu [ 43 ]. Dochádza k zníženiu bunkovej expresie hydroxy-metylglutaryl-koenzým A (HMG-CoA) reduktázy, ale nedochádza k priamej inhibícii tohto enzýmu [ 44 ]. . Štúdie v kultivovaných ľudských fibroblastov ukázali, že LDL väzby, absorpcia a degradácia bola zvýšená v koncentráciách, ktoré významne znižujú syntézu cholesterolu [ 43 ]. Pretože celková absorpcia polikozanolu je nízka, ale jeho účinky sú značné, nebol vylúčený intraintestinálny účinok na zníženie hladiny lipidov. Bolo tiež navrhnuté, že niektoré zo sekundárnych metabolitov, ako sú mastné kyseliny s veľmi dlhým reťazcom, by mohli hrať významnú úlohu v zmenách metabolizmu cholesterolu v pečeni vyvolaných polikozanolom [ 45 ]. 

Ako vyplýva z hore uvedeného, Bercorra pomocou látok, ktoré obsahuje, zasahuje významne do metabolizmu tukov a cholesterolu, pričom má len minimálny potenciál k vyvolaniu prípadných nežiaducich účinkov. Okrem zníženia hladín tukov a cholesterolu majú účinné látky pozitívny účinok na metabolizmus cukrov, funkciu pečene, majú protizápalový a antioxidačný účinok.

Zdroje:

 1. -M. Brusq, N. Ancellin, P. Grondin et al., “Inhibition of lipid synthesis through activation of AMP kinase: an additional mechanism for the hypolipidemic effects of berberine,” Journal of Lipid Research, vol. 47, no. 6, pp. 1281–1288, 2006.
 2. Ge, Y. Zhang, R. Li, W. Chen, Y. Li, and G. Chen, “Berberine regulated Gck, G6pc, Pck1 and srebp-1c expression and acti-vated AMP-activated protein kinase in primary rat hepatocytes,” International Journal of Biological Sciences, vol. 7, no. 5, pp. 673–684, 2011.
 3. . Di Pierro, N. Villanova, F. Agostini et al., “Pilot study on the additive effects of berberine and oral type 2 diabetes agents for patients with suboptimal glycemic control,” Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity, vol. 5, pp. 213–217, 2012.
 4. Zhang, J. Wei, R. Xue et al., “Berberine lowers blood glucose in type 2 diabetes mellitus patients through increasing insulin receptor expression,” Metabolism, vol. 59, no. 2, pp. 285–292, 2010.
 5. -J. Zhang, D. Xu, Y. Guo, J. Ping, L.-B. Chen, and H. Wang, “Protection by and anti-oxidant mechanism of berberine against rat liver fibrosis induced by multiple hepatotoxic factors,” Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, vol. 35, no. 3, pp. 303–309, 2008.
 6. Marazzi, L. Cacciotti, F. Pelliccia et al., “Long-term effects of nutraceuticals (berberine, red yeast rice, policosanol) in elderly hypercholesterolemic patients,” Advances in therapy, vol. 28, no. 12, pp. 1105–1113, 2011.
 7. Avila MA, García-Trevijano ER, Martínez-Chantar ML, Latasa MU, Pérez-Mato I, Martínez-Cruz LA, del Pino MM, Corrales FJ, Mato JM. S-Adenosylmethionine revisited: its essential role in the regulation of liver function. Alcohol. 2002;27:163–167. 
 8. Lieber CS. S-adenosyl-L-methionine: its role in the treatment of liver disorders. Am J Clin Nutr. 2002;76:1183S–1187S
 9. Cantoni GL. Biological methylation: selected aspects. Annu Rev Biochem. 1975;44:435–451.
 10. Mato JM, Alvarez L, Ortiz P, Pajares MA. S-adenosylmethionine synthesis: molecular mechanisms and clinical implications. Pharmacol Ther. 1997;73:265–280. 
 11. da Costa KA, Garner SC, Chang J, et al. Effects of prolonged (1 year) choline deficiency and subsequent refeeding of choline on 1,2,-sn-diradylglycerol, fatty acids and protein kinase C in rat liver. Carcinogenesis. 1995;16:327–334.
 12. Mehedint MG, Niculescu MD, Craciunescu CN, et al. Choline deficiency alters global histone methylation and epigenetic marking at the Re1 site of the calbindin 1 gene. FASEB J. 2010;24:184–195. In mouse brain, maternal diets low in choline alter histone methylation in fetal brain. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 13. Niculescu MD, Craciunescu CN, Zeisel SH. Dietary choline deficiency alters global and gene-specific DNA methylation in the developing hippocampus of mouse fetal brains. FASEB J. 2006;20:43–49. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 14. Niculescu MD, Yamamuro Y, Zeisel SH. Choline availability modulates human neuroblastoma cell proliferation and alters the methylation of the promoter region of the cyclin-dependent kinase inhibitor 3 gene. J Neurochem. 2004;89:1252–1259. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
 15. Zeisel SH. Choline: critical role during fetal development and dietary requirements in adults. Annu Rev Nutr. 2006;26:229–250. [PMC free article][PubMed] [Google Scholar]
 16. Dawson PA, Lan T, Rao A. Bile acid transporters. J Lipid Res. 2009;50:2340–2357. Ver 10-7-11 submitted to Current Opinion In Gastroenterology
 17. Caballero F, Fernandez A, Matias N, et al. Specific contribution of methionine and choline in nutritional nonalcoholic steatohepatitis: impact on mitochondrial S-adenosyl-L-methionine and glutathione. J Biol Chem. 2010;285:18528–18536.
 18. Teodoro JS, Rolo AP, Duarte FV, et al. Differential alterations in mitochondrial function induced by a choline-deficient diet: understanding fatty liver disease progression. Mitochondrion. 2008;8:367–376.
 19. Noga AA, Vance DE. A gender-specific role for phosphatidylethanolamine N-methyltransferase-derived phosphatidylcholine in the regulation of plasma high density and very low density lipoproteins in mice. J Biol Chem. 2003;278:21851–21859. 
 20. Li Z, Agellon LB, Vance DE. Phosphatidylcholine homeostasis and liver failure. J Biol Chem. 2005;280:37798–37802. 
 21. Vance DE. Role of phosphatidylcholine biosynthesis in the regulation of lipoprotein homeostasis. Curr Opin Lipidol. 2008;19:229–234. ]
 22. Baghdasaryan A, Fickert P, Fuchsbichler A, et al. Role of hepatic phospholipids in development of liver injury in Mdr2 (Abcb4) knockout mice. Liver Int. 2008;28:948–958. 
 23. Hylemon PB, Zhou H, Pandak WM, et al. Bile acids as regulatory molecules. J Lipid Res. 2009;50:1509–1520. 
 24. Gadaleta RM, van Mil SW, Oldenburg B, et al. Bile acids and their nuclear receptor FXR: Relevance for hepatobiliary and gastrointestinal disease. Biochim Biophys Acta. 2010;1801:683–692. 
 25. Watanabe M, Houten SM, Mataki C, et al. Bile acids induce energy expenditure by promoting intracellular thyroid hormone activation. Nature. 2006;439:484–489. 
 26. Li Y.-H., Yang P., Kong W.-J., a kol. Analógy berberínu ako nová trieda up-regulátorov receptora lipoproteínu s nízkou hustotou: Syntéza, vzťahy medzi štruktúrou a aktivitou a účinnosť pri znižovaní cholesterolu. Journal of Medicinal Chemistry2009; 52(2): 492-501. doi: 10.1021/jm801157z.
 27. He K., Ye X., Wu H. The safety and anti-hypercholesterolemic effect of coptisine in Syrian golden hamsters. Lipids2015;50(2):185–194. doi: 10.1007/s11745-014-3983-7.
 28. Kong W., Wei J., Abidi P., et al. Berberine is a novel cholesterol-lowering drug working through a unique mechanism distinct from statins. Nature Medicine2004;10(12):1344–1351. doi: 10.1038/nm1135.
 29. Abidi P., Zhou Y., Jiang J. D., Liu J. Extracellular signal-regulated kinase-dependent stabilization of hepatic low-density lipoprotein receptor mRNA by herbal medicine berberine. Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology2005;25:2170–2176.
 30. Xiao H. B., Sun Z. L., Zhang H. B., Zhang D. S. Berberine inhibits dyslipidemia in C57BL/6 mice with lipopolysaccharide induced inflammation. Pharmacological Reports2012;64:889–895.
 31. McNutt M. C., Kwon H. J., Chen C., Chen J. R., Horton J. D., Lagace T. A. Antagonism of secreted PCSK9 increases low density lipoprotein receptor expression in HepG2 cells. The Journal of Biological Chemistry2009;284(16):10561–10570. doi: 10.1074/jbc.M808802200
 32. Dong B., Li H., Singh A. B., Cao A., Liu J. Inhibition of PCSK9 transcription by berberine involves down-regulation of hepatic HNF1alpha protein expression through the ubiquitin-proteasome degradation pathway. The Journal of Biological Chemistry2015;290:4047–4058.
 33. Li H., Dong B., Park S. W., Lee H.-S., Chen W., Liu J. Hepatocyte nuclear factor 1αplays a critical role in PCSK9 gene transcription and regulation by the natural hypocholesterolemic compound berberine. The Journal of Biological Chemistry2009;284(42):28885–28895. doi: 10.1074/jbc.m109.052407.
 34. Lambert G., Ancellin N., Charlton F., et al. Plasma PCSK9 concentrations correlate with LDL and total cholesterol in diabetic patients and are decreased by fenofibrate treatment. Clinical Chemistry2008;54(6):1038–1045. doi: 10.1373/clinchem.2007.099747.
 35. Grefhorst A., McNutt M. C., Lagace T. A., Horton J. D. Plasma PCSK9 preferentially reduces liver LDL receptors in mice. Journal of Lipid Research2008;49(6):1303–1311. doi: 10.1194/jlr.M800027-JLR200. 
 36. Cao A., Wu M., Li H., Liu J. Janus kinase activation by cytokine oncostatin M decreases PCSK9 expression in liver cells. Journal of Lipid Research2011;52(3):518–530. doi: 10.1194/jlr.M010603.
 37. Li X. Y., Zhao Z. X., Huang M., et al. Effect of Berberine on promoting the excretion of cholesterol in high-fat diet-induced hyperlipidemic hamsters. Journal of Translational Medicine2015;13, article 278
 38. Pu P, Gao DM, Mohamed S, Chen J, Zhang J, Zhou XY, Zhou NJ, Xie J, Jiang H. Naringin ameliorates metabolic syndrome by activating AMP-activated protein kinase in mice fed a high-fat diet. Arch Biochem Biophys2012;518:61–70
 39. Shin YW, Bok SH, Jeong TS, Bae KH, Jeoung NH, Choi MS, Lee SH, Park YB. Hypocholesterolemic effect of naringin associated with hepatic cholesterol regulating enzyme changes in rats. Int J Vitam Nutr Res1999;69:341–7
 40. Li WL, Zheng HC, Bukuru J, De Kimpe N. Natural medicines used in the traditional Chinese medical system for therapy of diabetes mellitus. J Ethnopharmacol2004;92:1–21
 41. Alam MA, Kauter K, Brown L. Naringin improves diet-induced cardiovascular dysfunction and obesity in high carbohydrate, high fat diet-fed rats. Nutrients.2013;5:637–50
 42. Fogli-Cawley JJ, Dwyer JT, Saltzman E, McCullough ML, Troy LM, Meigs JB, Jacques PF. The 2005 Dietary Guidelines for Americans and risk of the metabolic syndrome. Am J Clin Nutr 2007;86:1193– 201.
 43. Menendez R, et al. Policosanol inhibits cholesterol biosynthesis and enhances low density lipoprotein processing in cultured human fibroblasts. Biol Res1994; 27:199-203.
 44. Menendez R, et al. Effect of policosanol on the hepatic cholesterol biosynthesis of normocholesterolemic rats. Biol Res1996;29:253-257.
 45. Menendez R, et al. Cholesterol-lowering effect of policosanol on rabbits with hypercholesterolaemia induced by a wheat starch-casein diet. Br J Nutr1997;77: 923-932.